Polaroid
Socbaymini.Wap.Sh
Wap giai tri hang dau viet nam


 
» Thế giới cho "teen19x"
Menu chính
» Hàng nét 2 Triệu 1 phát

» Trình duyệt Ucweb
Lời khuyên : Qua quá trình sử dụng mình thấy Ucweb 7.6 là dùng tốt nhất.Load nhanh,hỗ trợ mạnh copy,download.Lưu ý khi sử dụng bạn hạy vào Menu » Cài đặt » Cài đặt hệ thống » Chất lượng ảnh chọn thấp Là load nhanh hơn
» Operamini Phiên bản mới 6.0
Phiên bản này chỉ dùng cho máy cấu hình cao,người dùng thông thạo,bạn nên sử dụng 4.3 ở phía dưới
» Phiên bản Opera Rc3 đa tính pro
» Operamini Phiên bản 4.2
» Phiên bản cho máy có bộ nhớ thấp Opera 3.0
» Operamini 4.1 tiếng việt
» Operamini 4.3
Opera nâng cao
Opera 4 3
Opera Mini- J2ME-phiên bản của trình duyệt Opera nổi tiếng, được thiết kế để sử dụng trongcác thiết bị di động (điện thoại di động, điện thoại thông minh, PDA, vv), hỗ trợ GPRS (EDGE, 3G) và J2ME để trình duyệt WAP và cá nhân các trang web Internet.
Làm việc thông qua một công ty máy chủ proxy Opera Software ASA.
Trong Opera Mini mod thực hiện một quản lý tập tin, tải lên tập tin qua HTTP, FTP client thêm, clipboard, trang đầu vào nhiều chế độ, giao diện…

Opera 4.20 x|JAR
(Hỗ Trợ Chuyển ngữ giữa font nokia -> font chuẩn)
Opera 4.20 s|JAR
(Hỗ Trợ Chuyển ngữ kiểu Telex font chuẩn)
Phiên bản chính thức:
Opera 4.20|JAR
(Phiên bản chuẩn tv có dấu)
Opera 4.20|JAR
(Phiên bản chuẩn tv ko dấu)
Opera 4.20|JAR
(Phiên bản chuẩn tiếng anh)
Các phiên bản cũ:
Opera420rtm|JAR(vi)
Opera420rtm|JAR(en)
Opera420rc5|JAR(vi)
Opera420rc5|JAR(en)
>> OperaMiniGlobalTest_ v4.1_121Kb_Rogens.jar
>> Rogens_Opera Mini_v.4.1_ 115KB.jar
>> Rogens_InternetExplorer _Operamini_v4.1Modif_128Kb.jar
>> Rogens_Opera Mini_v4.0_97Kb.jar
>> Rogens_OperaMini_4.Beta.2_v4.0_96Kb.jar
>> Rogens_Opera Mini_v3.0_ 73Kb_Indo.jar
>> Rogens_Opera Mini_v1.22_ 175Kb.jar
>> Rogens_OperaMini_v.2.06.Final_244Kb.jar
>> Rogens_Opera Mini.v2.06_247Kb.jar
>> Rogens_Opera Mini SX1.v2.0_72Kb.jar
>> Rogens_OperaMini v2.0_94Kb.jar
>> Rogens_Opera Mini_v2.05_235Kb_Indo.jar
>> Rogens_OperaMini_v.2.06.Final_244Kb.jar
Bolt 2,10
Bolt 1,04 Editable Server
Opera Mini 4.2 (XscriptZ)
Opera Mini 4,3 nâng cao
Opera Mini 4.4 (Firefox)
Opera Mini Mod 3,10
Opera Mini Mod 3,11
Opera Mini Mod 3,12
Opera5.0beta2
OperaHandlerNew
Opera v8.70 s60v2 XL
Opera04lfinal
Opera04lfinal
Opera05lo
Opera05lo
Opera094
Opera094
Opera112
Opera112
Opera117
Opera117
Opera121
Opera121
Opera121 b
Opera121 b
Opera121 v
Opera121 v
Opera122
Opera122
Opera122 b
Opera122 b
Opera122 thử nghiệm
Opera122 thử nghiệm
Opera122 v
Opera122 v
Opera123
Opera123
Opera123 1
Opera124
Opera124
Opera124 1
Opera124t
Opera124t
Opera125
Opera125
Opera200
Opera200
Opera201
Opera201
Opera203

Trang chu
» Bảng xếp hạng Wap Việt